Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Jachtakte verlengen

U bent als houder van de jachtakte verantwoordelijk voor het tijdig verlengen hiervan. U kunt voor een aantal locaties online aan afspraak maken Indien uw locatie hier niet bij staat, dan kunt u bij team korpscheftaken terecht voor nadere informatie over de wijze waarop dit gedaan dient te worden. Team korpscheftaken is bereikbaar op telefoonnummer 0900-8844.

Vereisten voor het verlengen van een jachtakte

Om een jachtakte in persoon te verlengen heeft u de volgende formulieren nodig:

 • Uw jachtakte
 • WM32 inlichtingenformulier
 • Aantonen dat u gelegenheid heeft tot jagen (zelfstandige jacht, of in- of buiten gezelschap van een andere jager*)
 • Geldig verzekeringsbewijs (dat voldoet aan de wettelijke eisen)
 • Geldig legitimatiebewijs
 • Twee goed gelijkende pasfoto's (indien u een nieuw document voor de jachtakte of een Europese vuurwapenpas nodig heeft)
 • Geldig lidmaatschap WBE (alleen voor jachthouder)
 • Europese vuurwapenpas (eventueel)

*informeer bij uw brancheorganisatie of WBE voor mogelijke voorbeeldformulieren

Logeerakte aanvragen

Als u een jager uit het buitenland uitnodigt om in Nederland te komen jagen, dan dient u een logeerakte aan te vragen. De logeerakte is 6 opeenvolgende dagen geldig. Voor de aanvraag staat een behandeltermijn van 8 weken. Een logeerjachtakte kunt u aanvragen bij het team Korpscheftaken bij de politie in uw woonplaats (de gemeente waar u staat ingeschreven).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Korpscheftaken door te mailen of te bellen naar telefoonnummer 0900-8844.

Vereisten voor het aanvragen van een logeerjachtakte

Om een jachtakte in persoon te verlengen heeft u de volgende formulieren nodig:

 • aanvraagformulier
 • twee identieke goed gelijkende pasfoto’s van de genodigde
 • Bevoegdheidsdocument waaruit blijkt dat genodigde ook mag jagen
Toezicht in bosgebied
stockfoto politie