Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Jeugdcriminaliteit kent verschillende groepen jonge overtreders

  • Risicojongeren: deze jongeren hebben zich weliswaar nog niet schuldig gemaakt aan strafbare feiten, maar bij hen is het risico wel aanwezig.
  • First offenders: jongeren die voor het eerst zijn opgepakt door de politie voor een delict.
  • Licht criminele jongeren: zij zijn al meer dan eens opgepakt.
  • meerpleger: een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar tegen wie in de laatste drie jaar ten minste twee processen-verbaal zijn opgemaakt waarop een inhoudelijke justitiĆ«le afdoening is gevolgd en die opnieuw een misdrijf pleegt.
  • Jeugdige veelpleger: een jongere in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar tegen wie meer dan vijf processen-verbaal zijn opgemaakt waarvan het laatste in de afgelopen 12 maanden
  • In de persoonsgebonden aanpak (PGA) worden overlastgevende personen en mensen die veel criminaliteit plegen gelabeld (bijv. als TOP-X, of Top-600) en maken gemeente, politie, Openbaar Ministerie en andere organisaties die bij die personen en gezinnen betrokken zijn, afspraken met elkaar om herhaling van overlast of criminaliteit te voorkomen. 
Jeugdcriminaliteit, Foto: Korpsmedia politie / istock