Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Klacht indienen tegen geweld aangewend door de politie

Als u vindt dat de politie onnodig geweld heeft gebruikt, kunt u een klacht indienen via onze klachtenprocedure. Een klacht wordt altijd serieus behandeld. Bent u het niet eens met de uitkomst van de klachtenprocedure dan kunt ook een klacht indienden bij de Nationale ombudsman.

Een klacht is geen aangifte. U kunt in bepaalde gevallen ook kiezen voor het doen van een aangifte. Aangifte doen betekent dat u een strafrechtelijke vervolging wenst. De officier van justitie neemt dan een beslissing over de afhandeling van uw aangifte. In bepaalde gevallen stelt de politie zelf de officier van justitie op de hoogte.