Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Klacht indienen tegen politiegeweld

Als u vindt dat de politie buitensporig  geweld heeft gebruikt, kunt u een klacht indienen via onze klachtenprocedure. Voor politiegeweld bestaat geen specifiek meldpunt of een apart proces voor aangifte, al is aangifte doen wel mogelijk.

Procedure rond klacht indienen

  • Eerst volgt een uitnodiging voor een gesprek.
  • Als u niet tevreden bent met de uitkomst van dat gesprek, kan een onafhankelijke klachtencommissie de klacht bekijken. In deze commissie zitten geen politiemensen, maar burgers. De commissie organiseert een hoorzitting. Daarin wordt gesproken met zowel de klagende burger als de betrokken politieambtenaar. Daarna adviseert de commissie de chef van de politie-eenheid of de klacht gegrond is. De politiechef geeft het eindoordeel. Als ook dit onderzoek niet leidt tot tevredenheid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Ombudsman
  • De politie probeert de klacht binnen veertien weken te behandelen.