Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Klachtenmeldpunt zakendoen met de politie

De politie heeft een klachtenmeldpunt waar leveranciers klachten kunnen melden over de handelwijze van de politie in een concrete aanbesteding of inkooptraject en over inkoop door de politie in het algemeen. Indien de behandeling van een vraag niet – door de in een aanbestedingsdocument genoemde contactpersoon – tot een bevredigende afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden ingediend bij het klachtenmeldpunt. Stuur voor het indienen van een klacht het klachtenformulier via de mail naar klachtenmeldpunt-inkoop.korpsstaf@politie.nl.