Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Klachtenprocedure proactief controleren

De politie behandelt alle klachten volgens een vaste procedure. In elk geval worden alle binnengekomen klachten verzameld. Anonieme klachten neemt de politie niet in behandeling. Dat geldt ook voor klachten die pas een jaar na het incident worden gemeld.

De klachtenprocedure is erop gericht om de klager in gesprek te laten gaan met de politiemedewerker tegen wie de klacht is ingediend. Een persoonlijk gesprek tussen beide partijen is vaak voldoende om een klacht naar ieders tevredenheid af te handelen. Is de klager na het gesprek niet tevreden? Dan volgt de volgende stap in de klachtenprocedure. De politie neemt iedere klacht serieus. Het uitgangspunt is rechtvaardigheid. De politie streeft altijd tevredenheid bij beide partijen na.

proactief controleren, Foto: Korpsmedia politie