Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Klachtenprocedure proactief controleren

U kunt een klacht indienen omdat u ontevreden bent over een gedraging van een politiemedewerker tegen u tijdens het proactief controleren. Als het gedrag niet naar behoren was, betreurt de politie dit. Via onderstaand formulier kunt u daarover de klacht indienen. Vervolgens neemt een klachtbehandelaar contact met u op om de klacht te bespreken en samen met u het doel van de klacht te bepalen. Wat wilt u met de klacht bereiken? Wat gaat u helpen? Vervolgens worden in samenspraak met u de vervolgstappen doorgenomen.