Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Laat de politie de protesten escaleren door inzet van Romeo’s of ander politiegeweld?

Geweld is altijd heftig en roept vaak emoties op. De politie krijgt geregeld vragen of de inzet van de Aanhoudingseenheid (AE, de Romeo’s) of ander geweld de vreedzame protesten niet juist laat escaleren. Die kritiek nemen we serieus, maar duidelijk moet zijn dat ons optreden gericht is op de-escalatie. Dus nee, escalatie van protesten door politiegeweld is nooit het doel. Tegelijk moet de politie de openbare orde en veiligheid handhaven, waarbij soms verdachten van strafbare feiten moeten worden aanhouden of collega’s toch geweld moeten gebruiken om een situatie weer onder controle te krijgen. Soms leidt dit inderdaad tijdelijk tot meer rumoer. Daarom is zo belangrijk dat het lokaal gezag bepaalt hoe we optreden en dat collega’s ter plekke een professionele inschatting maken. Of het gebruik van geweld juist was, wordt altijd achteraf getoetst.