Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Landelijke Faciliteit Ontmantelen

Als chemische stoffen een bedreiging zijn voor de omgeving komt de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) in actie. Meestal komt de LFO in actie op plekken waar een drugslab ontdekt is en ontmanteld wordt. Ook komt het LFO in actie bij zogeheten CBRN-e incidenten. Dat zijn incidenten waarbij Chemische, Biologische, Radiologische of Nucleaire stoffen betrokken zijn. De E staat voor explosieve stoffen. Medewerkers van het LFO zijn getraind om op het allerhoogste veiligheidsniveau met deze incidenten om te gaan.

Forensische opsporing, Foto: Korpsmedia politie