Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Mag ik met mijn vrienden rondhangen bij het winkelcentrum

Je mag overal rondhangen, dus ook bij de ingang van een winkelcentrum.

Wanneer rondhangen verandert in overlast veroorzaken, dan verandert dat de zaak. Denk aan het blokkeren van de doorgang, geluidsoverlast, het plegen van vernielingen of baldadigheid. Oftewel: rondhangen mag, overlast veroorzaken niet!

Ook kan de gemeente waar je woont plekken aanwijzen waar het verboden is om rond te hangen. De gemeente kan ook een samenscholingsverbod instellen. Wat wel en niet mag, is in elke gemeente anders.