Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Mag ik rijden onder invloed van alcohol?

Absoluut niet. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als u meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of u mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van enkele factoren:

Alcoholgehalte bestuurders

Als bestuurder mag het alcoholgehalte in uw adem niet hoger zijn dan 220Ugl (= microgram per liter), omgerekend 0,5 promille. Dat zijn ongeveer twee glazen. Dit geldt voor bestuurders van ALLE vervoersmiddelen.

Voor beginnende bestuurders geldt een alcohollimiet van 88 Ugl, omgerekend 0,2 promille. Dat is nog niet één drankje.

Alcohollimiet beginnende bestuurders 

De eerste vijf jaar na ontvangst van uw rijbewijs bent u een ‘beginnende bestuurder’. Voor beginnende bestuurders geldt een alcohollimiet van 88 Ugl. Deze alcohollimiet geldt ook voor bromfietsers en snorfietsers. Hebt u uw AM-rijbewijs gehaald op 16- of 17-jarige leeftijd, dan bent u een ‘beginnende bestuurder’ de eerstvolgende zeven jaar nadat u uw rijbewijs hebt ontvangen. Hebt u uw rijbewijs B gehaald op 17-jarige leeftijd, of uw rijbewijs gehaald op 18-jarige leeftijd, dan staat u gedurende vijf jaar te boek als een beginnende bestuurder.

Ademtest alcohol

De politie controleert met een ademtest of u onder invloed bent van alcohol. Hieraan moet u meewerken. Deze test geeft aan of u meer hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van deze test bepaalt of u mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoe veel alcohol u precies hebt gedronken.

Boete voor rijden onder invloed

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Bent u betrokken bij een ongeluk? Dan wordt u sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle. Dit is ook om de eventuele schuldvraag vast te stellen. Blijkt u dan onder invloed te zijn? Dan kan uw verzekeringsmaatschappij de kosten van het ongeluk bij u terugvorderen.