Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Mag ik rijden onder invloed van alcohol?

Absoluut niet. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als u meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of u mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van enkele factoren:

Alcoholgehalte bestuurders

Als bestuurder mag het alcoholgehalte in uw adem niet hoger zijn dan 220Ugl (= microgram per liter). Dit geldt voor bestuurders van ALLE vervoersmiddelen.

Alcohollimiet beginnende bestuurders 

De eerste vijf jaar na ontvangst van uw rijbewijs bent u een ‘beginnende bestuurder’. Voor beginnende bestuurders geldt een alcohollimiet van 88 Ugl. Deze alcohollimiet geldt ook voor bromfietsers en snorfietsers. Hebt u uw AM-rijbewijs gehaald op 16- of 17-jarige leeftijd, dan bent u een ‘beginnende bestuurder’ de eerstvolgende zeven jaar nadat u uw rijbewijs hebt ontvangen. Hebt u uw rijbewijs B gehaald op 17-jarige leeftijd, of uw rijbewijs gehaald op 18-jarige leeftijd, dan staat u gedurende vijf jaar te boek als een beginnende bestuurder.

Ademtest alcohol

De politie controleert met een ademtest of u onder invloed bent van alcohol. Hieraan moet u meewerken. Deze test geeft aan of u meer hebt gedronken dan wettelijk is toegestaan. De uitslag van deze test bepaalt of u mee moet naar het politiebureau voor nader onderzoek. Bij dit onderzoek meet de politie met speciale apparatuur hoe veel alcohol u precies hebt gedronken.

Boete voor rijden onder invloed

Rijdt u onder invloed van alcohol? Dan krijgt u een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van uw rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Bent u betrokken bij een ongeluk? Dan wordt u sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle. Dit is ook om de eventuele schuldvraag vast te stellen. Blijkt u dan onder invloed te zijn? Dan kan uw verzekeringsmaatschappij de kosten van het ongeluk bij u terugvorderen.

alcohol, voorlopig onderzoek, blaastest, Foto: Korpsmedia politie