Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Met wie deelt de politie gegevens in het project No More Leaks?

No More Leaks werkt beter naarmate meer bedrijven met de controlelijsten van de politie werken. Als  de politie slechts één keer gegevens verstrekt, is dat niet voldoende. Er worden immers regelmatig bedrijven en instellingen gehackt waarbij persoonsgegevens worden buitgemaakt. Incidentele verstrekking op grond van artikel 19 Wet politiegegevens (hierna: Wpg) zou daarmee voortdurend moeten worden gedaan. Een samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 20 Wpg, waarbij structureel de lijsten met hashes kunnen worden verstrekt aan de partijen, is efficiënter. Ten aanzien van het samenwerkingsverband is een convenant opgesteld met allerlei randvoorwaarden zoals grondslagen, inspanningen, beveiliging en intellectuele eigendomsrechten. Om mee te kunnen doen met No More Leaks, dienen partijen dit convenant of de toetredingsbepaling hiervan te ondertekenen.