Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Mini-proces-verbaal

Een mini-pv is een bekeuring. U krijgt bijvoorbeeld een bekeuring voor te hard rijden of wildplassen. Bij één gelegenheid/incident kan iemand voor maximaal drie feiten een bekeuring krijgen. 

proces-verbaal, digibon, meos, controle, verbaliseren, Foto: Korpsmedia politie