Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Moet de politie zich altijd aan de wet houden?

De politie moet zich aan de wet houden. In de wet staat ook een aantal uitzonderingen voor de politie. Zo mag de politie, als dit noodzakelijk is voor het werk, harder rijden dan de maximumsnelheid en bij een verkeerslicht door rood rijden. Er zijn wel restricties aan. Zo mag de verkeersveiligheid niet in gevaar komen.
In hun vrije tijd gelden voor politiemedewerkers dezelfde regels als voor iedere andere burger.