Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Mogen politiemedewerkers geschenken aannemen?

Politiemedewerkers kunnen niet zomaar geschenken aannemen. Ze doen immers gewoon hun werk en willen daarbij niet de schijn wekken dat ze worden beïnvloed. Het is van belang dat de onafhankelijkheid van de politie niet ter discussie staat. Het aannemen van een bloemetje of een taart is geen probleem. In een interne regeling wordt verder ingegaan op wat wel of niet kan. Zo mag een politiemedewerker nooit (contant) geld aannemen of cadeaus die duurder zijn dan 50 euro.