Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Niet alle gezochte verdachten staan op de nationale opsporingslijst

iemands naam en afbeelding vrijgeven is een grote inbreuk op de privacy van die persoon (en ook die van zijn/haar omgeving). Daarom geeft het Openbaar Ministerie slechts in uitzonderlijke gevallen toestemming om dat te doen. Afwegingen zijn de belangen van enerzijds de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en anderzijds de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.

nationale opsporingslijst, Foto: Korpsmedia politie