Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Onderzoek naar risico’s stroomstootwapen

De veiligheid van het stroomstootwapen wordt bevestigd in een rapport van Medisch onderzoeksinstituut Nivel, die in opdracht van het WODC literatuuronderzoek deed naar de mogelijke gezondheidseffecten van gebruik van het stroomstootwapen ( juli 2019).

Het WODC concludeert op basis van studies met voldoende wetenschappelijke kwaliteit dat onveiligheid  van het stroomstootwapen niet is aangetoond. ‘Ook voor risicogroepen zoals zwangere vrouwen, mensen met psychische problemen of onder invloed van middelen of medicatie, zijn geen specifieke bewijzen voor schadelijkheid te vinden.’ Maar omdat het bij de proefpersonen van de studies meestal gaat om een overwegend gezonde - niet-representatieve- bevolking kunnen, ook vanuit ethische overwegingen, kunnen moeilijk uitspraken worden gedaan over kwetsbare populaties. Daarom zal gelijktijdig met de invoer van het stroomstootwapen een medische monitor van start gaan, die bijdraagt aan het vergaren van meer wetenschappelijk betrouwbare kennis.