Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Online identiteitsfraude herkennen

  • U ontvangt een afwijzing voor een lening ondanks een vlekkeloos kredietverleden.
  • U ontvangt brieven en contracten waarvan u niets afweet.
  • Er staan onbekende afschrijvingen op uw bankafschriften/creditcardoverzichten.
  • U ontvangt geen bankafschriften en andere financiĆ«le post meer.
  • U staat bij uw gemeente onder een ander adres dan uw woonadres ingeschreven zonder dat u een wijziging hebt doorgegeven.
  • Bij het aanvragen van een subsidie of uitkering blijkt u die al te hebben ontvangen.
  • U ontvangt brieven van incassobureaus of er verschijnt een deurwaarder, maar u hebt helemaal geen schulden of achterstanden in afbetaling van schulden.
  • Er staan onbekende werkgevers op uw pensioenoverzichten.