Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Organisatiestructuur politie regionaal en lokaal

De tien regionale eenheden bestaan uit de eenheidsstaf, vijf diensten en districten met onder meer robuuste basisteams. De politiechef stuurt de eenheid aan. Hij is verantwoordelijk voor de totale politiezorg in de regio.

Regionale diensten

Elke eenheid telt vijf diensten.

 • Dienst Regionaal Operationeel Centrum
  De Dienst Regionaal Operationeel Centrum vormt de schakel tussen de organisatie en de taken die de politie ‘op straat’ verricht. De dienst bestaat uit de meldkamer en het regionale informatieknooppunt voor actuele informatie.
 • Dienst Regionale Recherche
  De Dienst Regionale Recherche onderzoekt criminele samenwerkingsverbanden en delicten met een hoge impact op het slachtoffer. De dienst richt zich op thema’s zoals milieu, fraude, zeden, kinderporno, mensenhandel en cybercrime. Verder is de regionale recherche verantwoordelijk voor toezicht en handhaving met betrekking tot de vreemdelingenwetgeving en ondersteunt de dienst de eenheidsopsporing op het gebied van observatie, interceptie en forensische, financiële en digitale opsporing.
 • Dienst Regionale Informatieorganisatie
  De Dienst Regionale Informatieorganisatie voorziet de eenheid van actuele informatie voor de uitvoering en aansturing van het politiewerk. Dit gebeurt onder meer door het verzamelen van informatie, het maken van (dreigings)analyses en het geven van adviezen.
 • Dienst Regionale Operationele Samenwerking
  De Dienst Operationele Samenwerking bestaat uit ondersteunende afdelingen. Zo houdt de afdeling Conflict- en Crisisbeheersing zich onder andere bezig met politiezorg tijdens evenementen en de organisatie van de mobiele eenheid. En in het Regionaal Servicecentrum beantwoorden medewerkers bijvoorbeeld niet-spoedeisende telefoontjes van burgers die 0900-8844 bellen. 
 • Dienst Bedrijfsvoering Regionale Eenheid
  Een beperkt gedeelte van de bedrijfsvoering organiseert de politie in de Dienst Bedrijfsvoering Regionale Eenheid. Het gaat dan om de activiteiten die direct te maken hebben met het operationele politiewerk, zoals woordvoering en de inroostering van medewerkers.

Districten

Elke regionale eenheid is verdeeld in districten en elk district in meerdere robuuste basisteams. Districten overbruggen de afstand tussen het regionale niveau van de eenheid en het lokale niveau van de robuuste basisteams. Verder kent elk district een districtsrecherche, een flexteam en een informatieknooppunt.

 • De districtsrecherche zorgt voor de aanpak van delicten met een hoge impact op het slachtoffer, zoals fraude, zeden en jeugdcriminaliteit. Ook ondersteunen deze rechercheurs de robuuste basisteams, bijvoorbeeld bij de bestrijding van veelvoorkomende criminaliteit zoals woninginbraak en de aanpak van criminele jeugdgroepen. 
 • Het flexteam werkt probleemgericht en levert tijdelijk medewerkers aan basisteams die extra capaciteit nodig hebben voor opsporing of handhaving. 
 • Het informatieknooppunt zorgt 24 uur per dag voor actuele informatie.

Robuuste basisteams

Een robuust basisteam werkt voor een hele gemeente, een deel van een (grote) gemeente of voor meerdere (kleinere) gemeenten. Het team voert de kerntaken van de politie uit: de basispolitiezorg. Wijkagenten vervullen daarin een hoofdrol. Zij weten immers goed wat er in hun wijk speelt en welke kwesties aandacht van de politie vragen. Elk basisteam telt ten minste één opsporingsmedewerker die ondersteunt bij de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit. Waar nodig werkt het robuuste basisteam samen met andere teams binnen het district, met de districtsrecherche en met externe partners op lokaal niveau, zoals gemeentes, reclassering en jeugdzorg.