Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politie bestrijdt witwassen

In alle onderzoeken die de politie doet, wordt gekeken of er sprake is van witwassen. Naast het veroordelen van de dader wordt ook gekeken of de dader zijn crimineel verkregen geld heeft witgewassen (dure goederen voor heeft gekocht). Als dat zo is volgt er een ontnemingsonderzoek dat er uiteindelijk toe moet leiden dat de dader dat geld of die dure auto kwijt raakt.

De Financial Intelligence Unit Nederland levert op (inter)nationaal niveau een belangrijke bijdrage aan:

  • het voorkomen en bestrijden van het witwassen van gelden die door misdrijf zijn verkregen;
  • de financiering van terrorisme;
  • het voorkomen van misbruik van het financiĆ«le stelsel.

Ongebruikelijke transacties wijzen op witwassen

Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme zijn diverse instellingen bij wet verplicht om ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU-Nederland. Deze verzamelt, registreert, bewerkt en analyseert de gegevens en stelt ze ter beschikking aan de (Bijzondere) Opsporings-, Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in binnen- en buitenland. FIU-Nederland is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie die beheersmatig is ondergebracht bij de Nederlandse Politie.