Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politie gaat niet naar elk verkeersongeval

De politie komt bij een ongeval als er gewonden zijn, de schade erg groot is of als er sprake is van rijden onder invloed, zonder rijbewijs of zonder verzekering. Ook komt de politie erbij als de partijen er onderling niet uitkomen, de rijbaan niet vrijgemaakt kan worden of er sprake is van (verbale) agressie. In de meeste andere gevallen is de komst van politie niet nodig. De politie gaat namelijk niet over de schuldvraag van het verkeersongeval, dat is aan de verzekeringen. Het uitwisselen van gegevens en het afhandelen van de schade hiervoor moeten betrokkenen zelf regelen. Twijfelt u of de afhandeling eerlijk verloopt? Maak dan foto’s van het ongeval en de schade. Als er getuigen zijn, noteer dan ook zijn/haar gegevens.

Stichting Processen Verbaal

Als de politie bij een verkeersongeval komt, dan maakt zij een rapportage op. De ongevalsinformatie gaat naar de Stichting Processen Verbaal in Den Haag. Deze stichting treedt op als tussenpersoon voor uw verzekering en de politie. Indien nodig vraagt uw verzekering alle informatie bij de stichting op. Ook eventueel opgemaakte processen-verbaal van het ongeval zijn op te vragen bij de stichting. U kunt zelf ook voor alle informatie bij de stichting terecht.

Verkeerscontrole