Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politie heeft vrijstelling van verkeersregels

De politie heeft een wettelijke vrijstelling gekregen om van de algemene verkeersregels af te wijken, als dit nodig is voor het werk. In de vrijstelling staat dat de ambtenaar van politie vrijstelling heeft van de bepalingen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Van welke verkeersregels mag de politie afwijken?

  • doorrijden bij een rood verkeerslicht;
  • rijden over de vluchtstrook;
  • rijden op plaatsen waar anderen dit niet mogen zoals een trambaan, busbaan en stoep;
  • inhalen over een doorgetrokken streep;
  • parkeren of stilstaan waar dit voor anderen verboden is.

Daarnaast zijn er voorwaarden aan de vrijstelling verbonden:

  • de verkeersveiligheid mag niet in gevaar komen;
  • het gebruik van de vrijstelling is gezien de situatie noodzakelijk.;
  • de voorschriften van de Brancherichtlijn Verkeer Politie worden nageleefd.