Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politiegebouwen met een bijzondere functie

Naast panden die toegankelijk voor zijn publiek en waar u aangifte of melding kunt doen zijn er panden voor bijzondere functies waar alleen politiemedewerkers toegang toe hebben. Dat zijn onder meer opleidings- en trainingslocaties, arrestantencomplexen, schietbanen en panden voor politiedieren zoals paarden.