Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politieonderzoek na een zedenmisdrijf

Na aangifte van een zedenzaak begint een politieonderzoek. De recherche gaat op zoek naar bewijsmateriaal. Hiervoor kan de medewerking van het slachtoffer worden gevraagd, zoals voor de inzage in het medisch dossier. Het kan zijn dat ook een arts een onderzoek instelt. Deze bepaalt de aard van verwondingen en bewaart eventuele sporen, zoals vezels van de trui van de dader, bloed of sperma. In het belang van een zedenonderzoek is het belangrijk dat alle sporen terug te vinden zijn en dat het slachtoffer zich niet wast. De behandelende rechercheur houdt, voor zover mogelijk, het slachtoffer op de hoogte van zijn of haar zaak.

Bel met de politie

0900-8844