Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politiepanden worden CO2-neutraal

In aansluiting op kabinetsplannen streeft de politie er naar om al haar gebouwen in 2050 CO2-neutraal te hebben. De aanpak is erop gericht om maximaal gebruik te maken van lopende projecten, zoals duurzame renovatie en nieuwbouw, maar ook op de inkoop van groene energie en duurzaam beheer van gebouwen.