Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Portfolio Verwerving

De politie besteedt aan op basis van een portfolio verwerving. Dit portfolio wordt periodiek beoordeeld en in dien nodig bijgesteld. De inhoud van dit portfolio wordt beschikbaar gesteld om bedrijven de gelegenheid te geven te anticiperen op verwachte aanbestedingen door de Politie.

Dienst Verwerving van de politie

De politie heeft de bedrijfsvoering ondergebracht in het Politiedienstencentrum (PDC). De Dienst Verwerving binnen dit PDC is verantwoordelijk voor alle inkopen boven de € 50.000,- en verstrekt inkoopadvies op alle inkopen vanaf € 20.000,-.

De Dienst heeft de in te kopen producten en diensten ingedeeld in de volgende categorieën:

  • Services, Communicatie en Financiën
  • Huisvesting
  • Voer-, vaartuigen en luchtvaart
  • Politie Uitrusting (PU)
  • ICT Infra
  • ICT Software
  • Operationele Middelen
  • HRM en verzekeringen

De dienst bestaat uit de Verwervingssectoren Bedrijfsvoering, IV en Operatien waarin de functies van producten- en dienstenmanager, inkoper, implementatiemanager en leadcontractmanager zijn ondergebracht. De producten- en dienstenmanager (PDM’er) zorgt ervoor dat de aanbesteding doeltreffend en doelmatig plaatsvindt en organiseert waar mogelijk standaardisatie van producten en diensten. De PDM’er is verantwoordelijk voor de regie over de levenscyclus van het product of de dienst (wieg tot wieg) en vervult de rol van projectmanager gedurende het aanbestedingsproces. De inkoper bewaakt de kwaliteit en de rechtmatigheid van de inkoop. De inkoper voert aanbestedingen uit, begeleidt overige offertetrajecten en verricht marktconsultaties. De implementatiemanager is verantwoordelijk voor de juiste implementatie van de gesloten overeenkomst. De leadcontractmanager verzorgt de bewaking en het toezicht op de naleving van de verplichtingen van een met de een leverancier gesloten contract. De drie verwervingssectoren worden ondersteund door het team informatie, analyse en toetsing.

Contact

Voor vragen aan de Dienst Verwerving kunt u contact opnemen met deze dienst via het contactformulier.