Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Preventiecampagne ‘Je bent toch geen #pakketezel?’

Om postpakketten met verdovende middelen via de legale poststroom naar het buitenland te verzenden, maken criminelen vaak gebruik van zogenoemde pakketezels. Deze pakketezels leveren, soms onwetend en vaak voor een kleine vergoeding, postpakketten met verdovende middelen in. Dat is strafbaar en kan verstrekkende gevolgen hebben.

Je bent toch geen #pakketezel?

De politie vraagt aandacht voor deze criminaliteitsvorm door middel van de preventiecampagne: Je bent toch geen #pakketezel?! Het doel van de campagne is jongeren en jongvolwassenen bewust te maken van het feit dat ook zij hiermee te maken kunnen krijgen en dat zij bekend zijn met de risico’s die zij lopen op het moment dat zij hier bewust of onbewust in meegaan.