Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Procedure wapens onklaar maken

Als je een vuurwapen onklaar wil laten maken, ook wel deactiveren genoemd, kun je het aanbieden bij een wapenhandelaar die daarin is gespecialiseerd. Naast de kosten die de wapenhandelaar hiervoor in rekening kan brengen, moet je betalen voor het keuren en certificeren, wat neerkomt op € 90,- per wapen. De wapenhandelaar zal het wapen deactiveren volgens de EU-richtlijnen (verordening 2018/337) en ter controle aanbieden bij de Controlerende Autoriteit (CA). De CA controleert het gedeactiveerde vuurwapen inclusief het bijbehorende deactivatieformulier. In dit formulier verklaart de wapenhandelaar namelijk welke werkzaamheden aan het vuurwapen zijn verricht en wat er na de controle van de CA nog gedaan wordt om ervoor te zorgen dat het wapen definitief onklaar is gemaakt. Alle essentiële vuurwapenonderdelen krijgen van de CA een unieke markering, om aan te geven dat zij onbruikbaar zijn gemaakt conform de regels. Als alles correct is uitgevoerd, krijgt de wapenhandelaar het gedeactiveerde wapen en certificaat terug.

Contact met de Controlerende Autoriteit

De controlerende autoriteit is gevestigd bij Team Politie Uitrusting te Apeldoorn, Europaweg 224, 7336 AR. Contact via Controlerende-autoriteit.politieuitrusting.fm@politie.nl