Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Projecten iLab

Het iLab richt zich op de politieorganisatie in de volle breedte. Dit leidt tot een scala van grotere en kleinere innovaties, die binnen het iLab worden ontwikkeld. Innovatie is echter geen rechtlijnig proces. Er is nadrukkelijk ruimte voor experiment. Vandaar dat sommige ideeën niet verder geraken dan de conceptfase, terwijl juist andere wél volledig tot wasdom komen.