Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Protocollen

De taken, rollen, bevoegd- en verantwoordelijkheden van de ombudsfunctionaris politie zijn vastgelegd in het protocol ombudsfunctionaris politie.  De werkwijze bij bemiddeling is vastgelegd in het protocol individuele bemiddeling ombudsfunctionaris politie.