Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

PTSS en smartengeldregeling

De smartengeldregeling compenseert onherstelbaar letsel en het daaruit voortvloeiende gemis aan levensvreugde. Het bestaande pakket aan financiële aanspraken wordt in het nieuwe stelsel uitgebreid met zaken die nu vaak via restschadeprocedures worden vergoed. Denk aan inkomensschade, carrièreschade, vergoeding van kosten in relatie tot herstel en de vergoeding van gerelateerde medische zorgkosten van directe familieleden. In hoogte zal de smartengeldregeling vermoedelijk gaan overeenkomen met wat maatschappelijk gebruikelijk is. Het smartengeld wordt voortaan in een zorgvuldige en persoonsgerichte benadering uitgekeerd. Bij ernstig letsel (waaronder PTSS) wordt gedacht aan een snel financieel gebaar, dat in het teken staat van morele erkenning en zorg.

ptss, regen,  Foto: Korpsmedia politie