Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

PTSS: zoek je hulp buiten de politie?

  • Stichting Waardering Erkenning Politie met o.a. de week van de zieke collega. 
  • Lotgenotenactiviteiten, zoals Hartenboeren via de politie, waar politiemensen de gelegenheid krijgen om te herstellen door de werkzaamheden in de tuin of door een lange wandeling in het bos. Of bij De Blauwe Haven. De Blauwe Haven biedt een veilige omgeving, een prikkelarme omgeving, luisterend oor en handvatten om weer te herstellen of te voorkomen dat een politieagent omvalt. Hieronder vallen de projecten Phoenix (pre en re-integratie voor politieagenten met PTSS en/of Burn Out), Sloeproeien, Recovery Training, Buddy Project en Fit@NP (preventie).
  • Expedities, bijvoorbeeld bergbeklimmen; ook via de Nederlandse Politie Sport Bond.
  • Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers.(BNMO) is een onafhankelijke organisatie voor (voormalige) werknemers van defensie, brandweer, politie, ambulance en andere geüniformeerden met lichamelijk of psychisch letsel, én hun verwanten.