Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Rechten van betrokkene inzake No More Leaks

Als u een verzoek tot wachtwoordwijziging gekregen hebt naar aanleiding van No More Leaks, dan kan het zijn dat misbruik vanuit uw inloggegevens is voorkomen. Als betrokkene heeft u het recht om bij de politie op grond van artikel 25, eerste lid, Wpg een verzoek om inzage in uw politiegegevens in te dienen. Op basis van artikel 27 Wpg kan een dergelijk verzoek (gedeeltelijk) worden afgewezen. U kunt daarnaast de politie schriftelijk verzoeken op grond van artikel 28 Wpg uw politiegegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen als uw politiegegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kunt de schriftelijke verzoeken op grond van de Wpg indienen bij de privacydesk van de politie binnen de eenheid waar u woont.