Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Regels en wetten voor politiemedewerkers over integriteit

De Politiewet 2012 is de basis van het werk van de politie. In artikel drie van deze wet staat de volgende tekst.

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.

Meer wetten

De politie moet zich dus houden aan de geldende rechtsregels. Behalve de Politiewet 2012 zijn er nog veel andere wetten en regels voor de politie. In het Besluit algemene rechtspositie politie staan specifieke bepalingen die over integriteit gaan.