Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Risico’s bij het verhuren van een garagebox aan criminelen

U bent strafbaar als u verhuurt aan criminelen. Bijvoorbeeld aan criminelen die uw garage gebruiken voor de productie of opslag van drugs, nepkleding, vuurwerk of soms zelfs wapens. Worden de criminele activiteiten ontdekt? Dan moet u aan kunnen tonen dat u hier geen schuld aan hebt. Lukt dit niet, dan loopt u het risico op een strafblad, boete, taakstraf of zelfs gevangenisstraf.

Verhuurt u uw garagebox aan criminelen? Dit zijn de risico’s:

  • Strafrechtelijke vervolging.
  • Financiële schade aan het pand, sluiting van het pand of boetes.
  • Ontzegging van toegang tot het pand door de gemeente.
  • Gedwongen verkoop van het pand door de bank.
  • Sancties van bijvoorbeeld de verzekerings- of energiemaatschappij.
  • Afpersing, bedreiging en geweld. Ook mensen in de omgeving kunnen hier slachtoffer van worden.
  • Reputatieschade.