Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Risico’s van een 'fout' bedrijf op het bedrijventerrein

Criminelen huren bedrijfspanden voor hun activiteiten om zelf uit het zicht van politie en justitie te blijven. Bent u ondernemer op een bedrijventerrein en zit er een fout bedrijf bij u in de buurt? Dat heeft risico’s.

Risico’s van criminele activiteiten op een bedrijventerrein

  • Waardedaling van het bedrijventerrein
  • Imagoschade van het bedrijventerrein
  • Risico op ontploffing, brand, instorting, kortsluiting of waterschade
  • Ongewenste, verdachte of intimiderende bezoekers op het terrein