Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Samenwerking politie en leveranciers

De politie is waakzaam en dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. De burger in Nederland moet daarop kunnen rekenen. Het is van belang dat de politie (tijdig) kan beschikken over kwalitatief goede producten en diensten. De politie investeert daarom in een goede relatie met leveranciers om er voor te zorgen dat producten en diensten geleverd blijven worden en om bestaande dienstverlening te verbeteren. De samenwerking tussen politie en de leverancier is gebaseerd op wederzijds begrip, vertrouwen, open communicatie en winstgevendheid voor beide partijen. En is gericht op ontwikkeling van het product of dienst.