Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Specialismen bij de recherche

Digitale recherche

De digitale recherche ondersteunt bij rechercheonderzoeken. De digitale rechercheurs onderzoeken ‘digitale informatiedragers’ van verdachten en getuigen. Denk bijvoorbeeld aan computers, mobiele telefoons, organizers en digitale fotocamera’s etc. Een digitaal rechercheur weet hoe hij ‘verborgen’ informatie boven water krijgt. Zelfs als bijvoorbeeld de harde schijf van een computer bewust is gewist.

Financiële recherche

Misdaad mag niet lonen! De financiële recherche probeert zo veel mogelijk onderzoek te doen op basis waarvan crimineel bezit kan worden ontnomen. Crimineel bezit bestaat uit geld en bezittingen die op onrechtmatige wijze zijn verkregen. Bijvoorbeeld door fraude, diefstal of drugshandel. Goed financieel rechercheren is een vak apart!

Zedenrecherche

Zedenrechercheurs behandelen zaken zoals aanranding, verkrachting, ontucht met kinderen en openbare schennispleging. Slachtoffers krijgen eerst een informatief gesprek, waarin ze uitleg krijgen over de aangifteprocedure. Daarna krijgen ze een bedenktijd: willen ze echt aangifte doen? Tijdens een verhoor vraagt een zedenrechercheur zo veel mogelijk details. Een zedenrechercheur kan goed omgaan met emotionele gevoeligheden. Voor jonge kinderen is een speciaal ingerichte verhoorstudio.

Milieurecherche

Milieucriminaliteit is haalcriminaliteit. Het opsporen en bestrijden van (middel)zware milieucriminaliteit zoals handel in bedreigde dier- en plantensoorten, asbestfraude, bodemverontreiniging, illegale afvaltransporten en incidenten als Chemie-pack (brand bij Moerdijk) gebeurt door de rechercheurs van het Team Milieu. Ook is er een landelijke recherche die zich bezighoudt met (inter)nationale milieumisdaden. Milieudelicten zijn gevaarlijk voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Bovendien worden er miljarden euro’s aan verdiend. De politie pakt milieucriminelen dan ook hard aan.

recherche,  Foto: Korpsmedia politie