Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Straffen voor jeugdcriminaliteit

Straffen voor kinderen jonger dan 12 jaar

Deze groep kan niet strafrechtelijk worden vervolgd. Jongeren onder de 12 jaar kunnen dus niet door een rechter of officier van justitie worden gestraft. De politie kan wel gewoon ‘optreden’, zoals aanhouden en verhoren. Bij ‘12-minners’ die een misdrijf plegen wordt altijd een zorgmelding gedaan.

Straffen voor jongeren van 12 tot 18 jaar

Deze groep kan na het plegen van een strafbaar feit naar Halt worden verwezen voor een zogeheten Halt-straf. Daarmee krijgt de jongere de kans om te leren van zijn of haar fouten en om de schade te herstellen. Dit kan alleen bij lichte delicten. Verder geldt er een recidive-regeling voor Halt. Deze houdt onder meer in dat een jongere voor een misdrijf slechts één keer naar Halt kan worden verwezen. Hier kan vanaf worden geweken als de officier van Justitie daar toestemming voorgeeft.

Voor deze groep geldt het jeugdstrafrecht, maar het Openbaar Ministerie kan in sommige gevallen besluiten om een jongere (van 16 of 17 jaar) volgens het volwassenstrafrecht te veroordelen. Hierdoor zijn langere gevangenisstraffen mogelijk. Behalve een geldboete of gevangenisstraf kan een jongere uit deze leeftijdsgroep ook een maatregel opgelegd krijgen, zoals begeleiding van de jeugdreclassering of een leerstraf. De Raad voor de Kinderbescherming geeft altijd advies over een straf aan de officier van justitie of rechter.

Straffen voor jongeren van 18 jaar of ouder

Deze groep jongeren kan worden gestraft volgens het volwassenstrafrecht. De Officier van Justitie kan ook besluiten om een jongvolwassene tussen de 18 en 23 jaar volgens het jeugdstrafrecht te straffen.