Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Strategische agenda politie 2021-2025

In de strategische agenda politie, veiligheid, vertrouwen en verbinding, zijn de belangrijkste thema’s en richtingen voor de politie voor de periode 2021-2025 gekozen. De drie hoofdthema’s zijn: midden in de samenleving; met en voor mensen; passend georganiseerd.

Onveranderd is dat we een politie zijn die midden in de samenleving staat. We zijn een menselijke politie die in verbinding staat met iedereen, in de fysieke leefwereld en in het digitale domein. We komen in actie als de veiligheid van burgers in het geding is. We bestrijden georganiseerde criminaliteit die een bedreiging vormt voor de rechtsorde. We willen met gezag aanwezig zijn in het digitale domein, net zoals in de fysieke wereld. Waar het kan, passen we moderne technologie toe om de effectiviteit én de efficiency van ons werk zo groot mogelijk te laten zijn. En omdat maatschappelijke fenomenen en politiewerk zich steeds vaker niet alleen binnen onze landsgrenzen afspelen, zoeken we actief de samenwerking op met internationale partners.

De hoofdthema's voor 2021-2025 zijn:

  • midden in de samenleving
  • met en voor mensen
  • passend georganiseerd