Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Taakvelden en doelstelling LEC EGG

Het takenpakket van het LEC EGG richt zich op complexe, eergerelateerde geweldszaken op regio-overstijgend en nationaal niveau. Om relevante tendensen te duiden en omdat ‘eer' niet in zijn isolement bekeken kan worden, is het ontwikkelen en onderhouden van netwerken in brede kring en op verschillende niveaus van essentieel belang. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor (structureel) wetenschappelijk onderzoek.

In de praktijk blijkt samenwerking tussen het operationele politiewerk en de wetenschap een absolute randvoorwaarde. Hierdoor is reeds de methodiek voor vroegherkenning en onderwijsmateriaal ontwikkeld die goed bij de politiepraktijk past. Netwerken is niet alleen van belang in het kader van waarheidsvinding, maar biedt ook mogelijkheden om informatie over een complex en een relatief bij weinigen bekend fenomeen als eer gerelateerd geweld, goed te kunnen duiden.

Bel Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld

088-9648550

Ook ondersteunt het LEC EGG functionarissen binnen de eenheden die aanspreekpunt zijn voor het onderwerp multi-etnisch politiewerk. Om hier op een goede manier invulling aan te geven, kent het LEC EGG vijf taakvelden:

  • operationele advisering en ondersteuning;
  • wetenschappelijk onderzoek;
  • ondersteuning beleid (rijks)overheid;
  • onderwijs en voorlichting;
  • netwerken.