Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Taken van de luchtvaartpolitie

De politie houdt controles vanuit de lucht met helikopters. Een helikopterview, luchtfoto’s en videobeelden geven politiemensen op de grond een beter overzicht. Dit is handig bij bijvoorbeeld grote evenementen, demonstraties, opsporing van vermiste personen en roofovervallen.

Taken:

  • informatie in de lucht verzamelen;
  • die informatie vastleggen met infraroodcamera’s;
  • toezicht houden in de lucht op burgerluchtvaart, sport- en reclamevliegtuigjes en ballonvaarders;
  • controleren op alcoholgebruik, belading, luchtwaardigheid, vluchtuitvoering, brevet en vliegverboden;
  • politiemensen op de grond bijstaan met zoeklichten tijdens nachtelijke zoekacties;
  • strafrechtelijke onderzoeken instellen naar luchtongevallen en incidenten.
politie in de lucht, helikopter, Foto: Korpsmedia politie

Wat doet de luchtvaartpolitie nog meer?

De luchtvaartpolitie adviseert organisaties en bedrijven over luchtvaartwetten en -regels en vliegtechnische kennis.
Volg de Luchtvaartpolitie op Facebook.