Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Taken van de luchtvaartpolitie

De politie houdt controles vanuit de lucht met helikopters. Een helikopterview, luchtfoto’s en videobeelden geven politiemensen op de grond een beter overzicht. Dit is handig bij bijvoorbeeld grote evenementen, demonstraties, opsporing van vermiste personen en roofovervallen.

Taken:

  • informatie in de lucht verzamelen;
  • die informatie vastleggen met infraroodcamera’s;
  • toezicht houden in de lucht op burgerluchtvaart, sport- en reclamevliegtuigjes en ballonvaarders;
  • controleren op alcoholgebruik, belading, luchtwaardigheid, vluchtuitvoering, brevet en vliegverboden;
  • politiemensen op de grond bijstaan met zoeklichten tijdens nachtelijke zoekacties;
  • strafrechtelijke onderzoeken instellen naar luchtongevallen en incidenten.

Wat doet de luchtvaartpolitie nog meer?

De luchtvaartpolitie adviseert organisaties en bedrijven over luchtvaartwetten en -regels en vliegtechnische kennis.

Bevoegdheden luchtvaartpolitie

De luchtvaartpolitie heeft dezelfde bevoegdheden als de politie op straat. Zo nodig kan ze bekeuringen uitdelen. Ze werkt met helikopters en vliegtuigen met video- en infraroodcamera’s.

Volg de Luchtvaartpolitie op Facebook.

Overlast vliegtuigen

Als u overlast hebt van vliegtuigen en u wilt een klacht indienen, dan moet u dit doen bij het provincieloket (van uw provincie). Klachten worden vastgelegd en doorgegeven aan Team Luchtvaarttoezicht.