Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Tanken zonder betalen: achtergrond informatie en veelgestelde vragen

Registratie

De politie is verantwoordelijk voor de landelijke registratie van de aangiften. Voor Tanken Zonder te Betalen wordt dit gedaan door de Landelijke Eenheid van de Nationale politie. Aangifte maakt het mogelijk te constateren of met het betreffende kenteken eerder een soortgelijk delict werd begaan. De informatie is voor de politie permanent beschikbaar waardoor de politie de mogelijkheid heeft om het voertuig op elk moment staande te houden. Start de politie een onderzoek dan kan zij bij het loket Tanken zonder Betalen de foto’s opvragen. Hierover meer verderop in deze notitie.

Twee procedures

Na de aangifte kan de pomphouder twee procedures in gang zetten:

  1. de incassoprocedure d.t.v. de gerechtsdeurwaarder en/of een incassobureau
  2. de strafrechtelijke aangifte procedure

Het is goed te benadrukken dat een strafrechtelijke aangifte via www.politie.nl ‘los’ staat van de incasso-opdracht die een pomphouder kan geven aan een gerechtsdeurwaarders- of incassokantoor om de gederfde inkomsten te verhalen.

Buitenlandse kentekens

Van tanken zonder betalen met een voertuig dat een buitenlands kenteken heeft, kan wel aangifte worden gedaan. Maar, nog niet alle EU-landen hebben de internationale verdragen bekrachtigd die het mogelijk maken tot een goede informatie-uitwisseling te komen.

Onderzoek door de politie

Voor een succesvolle afronding van het onderzoek is goed beeld- of fotomateriaal van het delict essentieel. Met alléén een kenteken is tanken zonder betalen lastig op te sporen. De confrontatie met beelden of foto’s waarop (ook) de vermeende verdachte herkenbaar staat, is vaak doorslaggevend voor succes. De politie zal in de meeste gevallen bij de pomphouder beeldmateriaal e.d. opvragen. Het is voor het onderzoek van groot belang dat deze beelden snel beschikbaar zijn. Ook kan de politie vragen om de oorspronkelijke (digitale) aangifte aan te vullen of te verifiëren. Deze wordt daarmee definitief vastgesteld.

Enkele opvallende aspecten

Het komt nog steeds voor dat pomphouders aangifte doen zónder dat zij beschikken over enig beveiligings-, beeld- of fotomateriaal. Hiermee ontkennen zij de eigen verantwoordelijkheid voor een goed ondernemerschap. Er is immers sprake van voor- en overzienbare risico’s van delicten waartegen zij zich met een redelijke inzet van middelen kunnen beschermen.

Ook is het opvallend dat diverse pompstations vooral in de avonduren de zogenoemde buitenste pompen tóch open houden voor het publiek, terwijl er onvoldoende beveiligings- of detectiemateriaal aanwezig is en de vluchtroute voor plegers van deze delicten zonder enige hinder open staat. Vanuit het oogpunt van preventie is dit niet wenselijk.

Nog niet alle benzinemaatschappijen werken mee aan de gezamenlijke inspanning van gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, benzinebranche, BOVAG, BETA en Openbaar Ministerie om aan dit soort feiten een halt toe te roepen.

Voor vragen en opmerkingen

Politie (Landelijke eenheid)
Postbus 100
3970 AC Driebergen-Rijsenburg
e-mail: tanken.zonder.betalen@politie.nl

Veelgestelde vragen door pomphouders

Welk deurwaarder/incassobureau wordt ingeschakeld en wanneer hoor ik hier iets over?

De politie schakelt géén deurwaarder in. U kunt indien gewenst zélf een deurwaarder inschakelen.

De doorrijder is toch komen betalen, kan ik de aangifte nog ongedaan maken?

Nee, een aangifte van een strafbaar feit kunt u niet intrekken. Wel kunt u schriftelijk (bij voorkeur per e-mail via tanken.zonder.betalen@politie.nl doorgeven dat de doorrijder toch nog heeft betaald. Vermeldt u daarbij duidelijk het kenmerk van de aangifte. Bij de aangifte wordt dan een opmerking gemaakt.

Moet ik het beeldmateriaal echt een jaar bewaren?

Ja, het beeldmateriaal dient een jaar bewaard te blijven. Het beeldmateriaal is belangrijk bewijsmateriaal voor het opsporingsonderzoek door de politie. De politie ontvangt de beelden graag binnen een week na het verzoek, zodat het onderzoek zo snel mogelijk gestart kan worden.

Heeft het zin om aangifte te doen als het kenteken onbekend is?

Nee, het heeft géén zin dergelijke meldingen te doen. Bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer kan dan geen bevraging op kenteken worden gedaan. Het heeft in zo’n geval méér zin de foto's of beelden te verzamelen en gebundeld aan de lokale politie aan te bieden als er ‘locals’ vaker zo rond rijden. Het heeft wel zin als u kunt aangeven dat de doorrijder eerder bij uw station heeft getankt zonder te betalen en er toen wel een kenteken genoteerd is. Verwijs in uw aangifte naar die eerdere aangifte, dan kunnen de aangiften gekoppeld worden.

Heeft het wel zin om van doorrijders met een buitenlands kenteken aangifte te doen?

Ja, de politie neemt deze kentekens in de database op. U dient de aangifte wel te voorzien van het land van herkomst van het voertuig.

Kan ik een wijziging doorgeven als ik een fout heb gemaakt bij het doen van de aangifte?

Ja, u kunt schriftelijk (bij voorkeur per e-mail: tanken.zonder.betalen@politie.nl ) doorgeven wat u in de aangifte gewijzigd wilt hebben. N.B.: het is niet de bedoeling dat u nogmaals/opnieuw een aangifte doet. Bovendien dient u alle informatie over het feit in één aangifte te vermelden. Als er bijvoorbeeld twee soorten brandstof getankt zijn, doet u hierover maar één aangifte.

Krijg ik een bevestiging als ik de aangifte gedaan heb?

Ja, in de laatste stap van het formulier is een kenmerk van de aangifte weergegeven. Deze gegevens worden per e-mail verstuurd naar het door u opgegeven e-mail adres (het adres van het tankstation).