Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Centrum voor Biometrie

Biometrie is het gebruik van lichaamskenmerken of gedragseigenschappen om de identiteit van iemand vast te stellen of te verifiëren. Het Centrum voor Biometrie richt zich op vingerafdrukken, handpalmen, voetafdrukken en gelaatsafbeeldingen.

Wat zijn biometrische gegevens?
Een vingerafdruk is een voorbeeld van biometrische informatie. Andere voorbeelden zijn stemherkenning, de gezichtsscan of de netvliesscan. Biometrische gegevens zijn dus meetbare gegevens van levende wezens. Het gebruik van deze gegevens voor de opsporing is volop in ontwikkeling.

Vingerafdrukken
Dactyloscopie is een techniek voor het identificeren van vingerafdrukken. Specialisten van het Team Dactyloscopie identificeren verdachten met hun vinger- of handpalmafdruk. Het team is ook in het beheer van ‘Het Automatisch Vingerafdrukken Systeem Nederlandse Kollektie’: HAVANK. Dit is een geautomatiseerd systeem van de politie waarin vingerafdrukken staan van meer dan een miljoen personen. Andere landen kunnen HAVANK ook gebruiken. Het systeem levert regelmatig belangrijke informatie bij ernstige misdrijven of onopgeloste zaken.

Vakbijlage Dactyloscopisch onderzoek sporen

Gezichtsherkenning
De politie is bevoegd een gelaatsvergelijking te verrichten als de (mogelijke) identiteit van de persoon op een beelddrager een wezenlijke bijdrage levert aan het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten. Dit kan door twee gelaatsafbeeldingen met elkaar te vergelijken als er al een potentiële verdachte is. Of door een automatische vergelijking met specialistische software uit te voeren als nog geen potentiële verdachte bekend is. Deze automatische vergelijking doet de politie door de daarvoor bestemde CATCH Strafrecht database te raadplegen. Deze database bestaat uit Nederlandse gelaatsafbeeldingen van verdachten en veroordeelden.

CATCH Jaarcijfers 2022

 

 

Een biometrie-onderzoeker aan het werk