Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Toetsing en screening Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM)

Een onafhankelijk College van Toetsing en Advies (CTA) beslist over de toelating van deskundigen. Vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, wetenschap, advocatuur en politie maken deel uit van dit College. Wanneer het CTA u positief beoordeelt, krijgt u een registratie in het LDM register voor vijf jaar. Daarna is er een hertoetsing. Een screening (het betrouwbaarheids- en veiligheidsonderzoek) die iedere twee jaar plaatsvindt, maakt ook onderdeel uit van de procedure. Ook wordt er een geheimhoudingsverklaring en gedragscode van de LDM ondertekend.

Leden van het CTA

 • Mr. J. Grijns, voorzitter CTA
 • Prof.dr.H. Otgaar
 • Drs. E.A. Langeveld
 • Mr. L.T. Wemes
 • Mr. I.E. Leenhouwers
 • Prof.dr.M.P. Zeegers
 • Mr. W.T. van Mulligen

Beoordelingsmodel

Het CTA gebruikt een beoordelingsmodel voor de toetsing van deskundigen. Het beoordelingsmodel bestaat uit zeven onderdelen:

 1. specialisme
 2. eigen ervaring en motivatie
 3. politie-ervaring
 4. methodiek
 5. formele registratie en opleiding
 6. waardering onder vakgenoten
 7. publicaties

 

English

Meer informatie over de LDM