Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarom externe deskundigen bij (politie)onderzoeken nodig zijn l Landelijke Deskundigheidsmakelaar (LDM)

Tijdens opsporingsonderzoeken heeft de politie soms specialistische deskundigheid nodig. Externe deskundigen kunnen een bijdrage leveren aan het onderzoek omdat deze personen over deskundigheid beschikken die binnen de politie niet aanwezig is. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een bepaalde taal, cultuur en religie goed kent. Of denk aan een medisch specialist die bepaalde medische zaken kan verklaren.

English

Meer informatie over de LDM