Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Tuin van Bezinning voor nabestaanden

De Tuin is er voor:

  • de nabestaanden van degenen die worden herdacht en geëerd;
  • de politie als geheel;
  • aankomende agenten in opleiding of toekomstige medewerkers van de politie.

Ook is de tuin:

  • een belangrijke plek om met buitenlandse agenten eer te betonen aan de door omgekomen collega’s gebrachte offers;
  • een plek van bezinning voor overige gasten van de politie, zoals vertegenwoordigers van partners waarmee nauw wordt samengewerkt en/of formele relaties bestaan.
Tuin van Bezinning