Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

U hebt thuis vijf hennepplanten of minder

Hennep kweken is verboden. Dat staat in artikel 3 van de Opiumwet. Gaat het echter om vijf planten of minder dan is er volgens het Openbaar Ministerie geen sprake van beroeps- of bedrijfsmatig handelen.' Met andere woorden: het telen van vijf hennepplanten of minder is weliswaar verboden, maar wordt niet strafrechtelijk vervolgd. De planten worden wél in beslag genomen. Als de verdachte minderjarig is, volgt altijd een strafrechtelijke reactie.

In sommige gevallen maakt de politie wel degelijk proces-verbaal op voor het bezit van minder dan vijf planten. Het Openbaar Ministerie zal in die gevallen echter meestal geen strafvervolging instellen.

Wat zijn de regels rond thuis hennep kweken?

Volgens de Opiumwet is het verboden om hennep, maar uiteraard ook vele andere stoffen binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen, of om ze te telen, te bereiden, te verwerken, te verkopen, af te leveren, te verstrekken of te vervoeren. Ook mag u hennep niet bij u hebben of vervaardigen. In de praktijk is vooral het aantal planten van belang, waarmee wordt vastgesteld of er sprake is van 'bedrijfsmatig handelen'.

hennepteelt, hennepkwekerij, wiet, weed, Foto: Korpsmedia politie