Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Uw spullen zijn in beslag genomen. Wat gebeurt er mee?

Als de politie iets in beslag genomen heeft, krijgt u een bewijs van ontvangst. Uw spullen worden tijdelijk opgeslagen in een bewaarruimte op het politiebureau. Daarna gaan ze naar het beslaghuis. Elke eenheid van de politie (behalve de Landelijke Eenheid) heeft een eigen beslaghuis. Waarom iets in beslag genomen is en van wie het is, schrijft de politie nauwkeurig op in een Kennisgeving van Inbeslagneming. De politie beslist niet zelf wat er met uw spullen gebeurt. Dat doet het Openbaar Ministerie.

Bel het beslagloket

088–15 00 980

Wat doet het Openbaar Ministerie bij goederen die in beslag zijn genomen?

Het Openbaar Ministerie (OM) kan vier beslissingen nemen:

  1. Teruggeven
  2. Opslaan als bewijs
  3. Verkopen
  4. Vernietigen

Vindt het OM dat de politie uw spullen niet in beslag had mogen nemen, dan krijgt u ze terug. De spullen die nodig zijn als bewijs in een rechtszaak worden opgeslagen bij Domeinen Roerende Zaken. Als u ze op kunt komen halen, krijgt u een brief van Domeinen. Het kan ook zijn dat het OM besluit dat de spullen verkocht of vernietigd moeten worden. Dat gebeurt als het verboden spullen zijn, of als ze gekocht zijn met geld dat verdiend is met bijvoorbeeld drugshandel of witwassen.

Kijk voor meer informatie op de website van het Openbaar Ministerie.