Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Vallen vuurwapens en zwaailicht ook onder huisstijl politie?

Vuurwapens vallen niet onder de huisstijl. Een zwaailicht ook niet. Toch maken deze twee voorwerpen duidelijk deel uit van onze uitrusting en mogen ze niet (zomaar) door anderen gebruikt worden.

Vuurwapens

De politie is bevoegd om een wapen te dragen. In Nederland moet je een wapenvergunning hebben als je een vuurwapen wilt aanschaffen. Zélfs voor een vuurwapen dat zo is aangepast dat je er onmogelijk (meer) mee kunt schieten. Voor de meeste nepwapens geldt dat het bezit strafbaar is. Dit geldt niet voor speelgoedwapens die voorzien zijn van een CE-keurmerk.

Zwaailicht

Zwaailichten worden zowel door de politie als brandweer, ambulance en Rijkswaterstaat gebruikt. Verder worden ze gebruikt door autobergingsbedrijven, vuilniswagens, dierenambulances en begeleiders van zware transporten. De zwaailichten die zij gebruiken zijn echter oranje of geel van kleur. Hulpdiensten mogen als enige blauwe zwaailichten gebruiken. Daarbij gebruiken zij meestal ook een geluidssignaal (sirene). Blauwe lichten betekenen: zorg op een veilige manier dat wij er langs kunnen, want wij zijn met spoed ergens nodig.