Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Veilig een pand verhuren

Criminelen huren panden om hun activiteiten uit het zicht van politie en justitie te houden. Ze huren vaak via een verhuurbemiddelaar die (al dan niet onbedoeld) meewerkt aan criminele activiteiten. Als pandeigenaar kunt u dus (drugs)criminaliteit mogelijk maken zonder daar weet van te hebben.

Bij het verhuren een pand, is het belangrijk dat een potentiële huurder grondig wordt gescreend. Dus blijf alert op verdachte omstandigheden. U kunt hiermee voorkomen dat criminelen via u een plek hebben voor hun activiteiten en u voorkomt dat u zelf betrokken raakt bij criminaliteit.

Let op deze signalen

  • U krijgt de garantie dat er binnen één week een geschikte huurder komt met de belofte dat u niet zonder huurinkomsten komt te zitten.
  • Er is geen huurcontract of het contract staat op naam van de verhuurbemiddelaar zelf. Ook de contracten van nutsvoorzieningen kunnen op naam van de verhuurbemiddelaar staan.
  • Uw wensen als pandeigenaar worden genegeerd of tegengewerkt. Dit kan zelfs uitlopen op intimidatie.
  • Een screening of controle van de huurder en de huurwoning ontbreekt.
  • De huur wordt te laat betaald.

Herkent u een van deze signalen? Hebt u het vermoeden dat er in uw pand illegale activiteiten plaatsvinden? Bespreek dit met uw wijkagent. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: bel 0800 - 7000.