Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Verschil tussen oriënterend, strafrechtelijk en disciplinair onderzoek

Bij aanwijzingen dat een medewerker van de politie mogelijk verwijtbaar heeft gehandeld, stelt de politie een oriënterend onderzoek in. Een strafrechtelijk onderzoek wordt ingesteld onder leiding van de officier van justitie, omdat:

  • aangifte is gedaan van een (vermeend) gepleegd strafbaar feit;
  • er reële informatie is over mogelijk strafbaar handelen door een medewerker of misschien zelfs een strafrechtelijke verdenking;
  •  juist uitgesloten moet worden dat de medewerker een strafrechtelijk verwijt gemaakt kan worden.

Een disciplinair onderzoek wordt ingesteld in opdracht van de korpschef als sprake is van vermoedelijk plichtsverzuim maar nader onderzoek nog gewenst is. Dat gaat over de relatie werkgever – werknemer.

Kunnen een strafrechtelijk en een disciplinair onderzoek tegelijkertijd worden ingesteld?

Ja, dit kan en dit gebeurt soms ook. Maar vaak wordt gewacht met disciplinair onderzoek totdat het strafrechtelijk onderzoek is afgelopen. Informatie uit het strafrechtelijk onderzoek mag namelijk onder voorwaarden ook gebruikt worden in een disciplinair onderzoek.

Na een intern onderzoek... kan een medewerker zowel disciplinair als strafrechtelijk worden gestraft? 

Jazeker. De officier van justitie kan een medewerker strafrechtelijk vervolgen en de rechter kan een straf opleggen. Daarnaast kan een politiechef of directeur die medewerker ook nog eens disciplinair bestraffen voor hetzelfde gedrag. De rechter kan een medewerker niet ontslaan en een politiechef of directeur kan geen gevangenisstraf opleggen.